Ordna ett evenemang på Finska naturens dag

Ordna ett evenemang och hylla den finska naturen!

Det är lätt att ordna ett evenemang. Ta med en vän eller locka med dig ett gäng från din hobby eller arbetsplats. Bygg tillsammans upp evenemanget med hjälp av tipsen. När planen är klar, anmäl på kartan att ditt evenemang är en del av programmet på Finska naturens dag.

Planering steg för steg

Samla ihop ett gäng

När man ordnar ett evenemang i talkoanda går det snabbare och ingen behöver slita ensam. Man hittar säkert ivriga enskilda personer och organisationer som vill fira Naturens dag.

Låt er inspireras och kom med idéer

Det viktigaste är att skapa ett evenemang som representerar er: hur vill just du och det gäng du arrangerar evenemanget med fira Naturens dag? Vad händer på ditt evenemang, vem leder det och hur länge pågår det? Vad erbjuder du dem som deltar i evenemanget? Det är tillåtet och rekommenderas också att skoja till det, då syns evenemanget bättre. Hitta på ett beskrivande och koncist namn, välj en bra bild åt evenemanget, bestäm en tidpunkt och fyll i andra uppgifter som behövs. Tänk på målgruppen när du planerar innehållet: vilka är de potentiella besökarna på evenemanget? Intressanta programnummer bör inte överlappa tidsmässigt.

Välj plats för evenemanget

Naturens dag inbjuder folk att uppleva, smaka på och känna naturen i närparken, skogen, vid sjön eller i nationalparken. Ta din målgrupp i beaktande när du väljer plats: kommer vildmarksexperter med eller kanske det är barn eller åldringar som ska delta som behöver bra stigar och nära till parkeringen. Kanske behöver du göra en egen karta för evenemanget?

Tänk också på följande när du planerar

Hurdana restaurangtjänster behöver evenemanget och vem ska stå för dem? Är programinnehållet intressant och har alla målgrupper som eftersträvas tagits i beaktande i innehållet?

Att göra en karta underlättar planeringen av evenemanget, liksom också utarbetandet av säkerhetshandlingarna. Det är viktigt att arrangören känner till sin uppgift och sitt ansvarsområde. Det är bra att göra upp anvisningar om säkerheten och en telefonlista över ansvarspersonerna till dem som arbetar på evenemanget.

Kommunikation och marknadsföring

Anmäl evenemanget på kartan

När du är klar med planeringen av ditt evenemang, anmäl det på evenemangskartan för Naturens dag. Du kan ändra uppgifterna om ditt evenemang i efterhand också. Tänk på att du bara kan redigera uppgifterna om evenemanget med samma koder som du skapade det.

När ditt evenemang har lagts till i vårt system kan du till exempel dela det med dina vänner via sociala medier.

Berätta om ditt evenemang

När du har fört in ditt evenemang på Naturens dagars evenemangskarta, börjar informationen och marknadsföringen av det. Berätta om evenemanget via kanaler som eventuella deltagare följer. Kom ihåg att berätta om evenemanget för intressentgrupper och samarbetspartner, utan att förglömma din egen organisation. Dra nytta av lokala och regionala mediers avgiftsfria händelsekalendrar. Kom också ihåg traditionell marknadsföring på papper och anslagstavlor. Skicka ett meddelande till medierna senast en vecka före evenemanget. Slå en signal direkt till journalister och bjud in dem till evenemanget!

Berätta om evenemanget #luonnonpäivä

Kom ihåg att berätta att ditt evenemang hör till programmet för den riksomfattande Naturens dag. Dela ditt evenemang direkt på Twitter eller Facebook via webbsidan Naturens dagar-sidan och använd hashtaggen #luonnonpäivä/#naturensdagar i sociala medier.

Berätta om ditt evenemang i bilder och ord på sociala medier under #naturensdagar den dag evenemanget hålls. Uppmuntra också andra deltagare att dela sina upplevelser! Du kan till exempel sätta upp en affisch med hashtaggarna på evenemangsplatsen eller arrangera en tävling i de sociala medierna!

Följ Naturens dag i de sociala medierna. Här får du aktuell information om firandet på riksnivå och kan dela dina erfarenheter med andra som hyllar den finska naturen.

Utnyttja också det färdiga kommunikationsmallarna om Naturens dagar.

På vår webbplats kan du ladda ned logotyper på flera språk. Du kan också skräddarsy ett pressmeddelande om evenemanget och utnyttja ett underlag för det som kommer att publiceras på den här sidan före Naturens dag.

Ansvar och tillstånd för evenemanget

Ansvar

Du som är arrangör ansvarar för säkerheten på evenemanget och för att alla behövliga anmälningar har gjorts till myndigheterna. Viktigast är att du gör en egen bedömning: vilka säkerhetsrisker förknippas eventuellt med evenemanget och vilken beredskap krävs för dem?

Vart ska jag anmäla mitt evenemang?

I allmänhet behövs inget tillstånd eller någon anmälan för att ordna ett småskaligt evenemang för allmänheten eller till exempel för kortvariga läger eller annan verksamhet som sker inom ramen för allemansrätten. På din kommuns eller en annan markägares webbplats kan du kontrollera vilka tillstånd som behövs i kommunen.

Markägarens tillstånd behövs alltid. Anmälan som förutsätts för större evenemang i nationalparker och andra statliga naturskyddsområden ska göras på adressen http://www.metsa.fi/web/sv/anmalanomevenemang. Med hjälp av karttjänsten på sidan kan du kontrollera om ditt evenemang kommer att sträcka sig över ett naturskyddsområde. Evenemang i anslutning till Naturens dag berättigar inte till avvikelser från fridlysningsbestämmelserna i naturskyddsområden.

Ett evenemang som är öppet för allmänheten ska anmälas till polisen senast fem vardagar i förväg. Undantaget utgörs av evenemang som "--på grund av det låga antalet deltagare, tillställningens natur eller platsen där tillställningen ordnas inte kräver åtgärder för att ordning och säkerhet skall kunna upprätthållas eller för att olägenhet för utomstående och miljön skall kunna förhindras och inte heller kräver särskilda trafikarrangemang." Du kan alltid kontrollera hos polismyndigheten i din region om en anmälan behöver göras.

Till räddningsverket ska en räddningsplan lämnas in 14 dagar i förväg för evenemang där man uppskattar att minst 200 personer är närvarande samtidigt eller om man bedömer att evenemanget kan medföra betydande person- eller brandsäkerhetsrisker. I räddningsplanen för en offentlig tillställning ska man bedöma och utreda farorna och riskerna i anslutning till tillställningen och utifrån dem bestämma säkerhetsarrangemangen och de olycksförebyggande anvisningar och förhållningsregler för olyckssituationer och farliga situationer som ska ges personalen och allmänheten. Ett exempel på en räddningsplan finns ofta på det lokala räddningsverkets webbplats. Du kan alltid höra dig för hos den regionala räddningsmyndigheten om en räddningsplan behöver lämnas in för ditt evenemang. Tänk på att det i vilket fall som helst är bra att upprätta ett säkerhetsdokument eller en räddningsplan även för små evenemang. Att bedöma riskerna med ett evenemang hör till arrangörens ansvar även om ingen anmälan om det görs till räddningsmyndigheten. 

Tillfälliga trafikregleringar, buller, försäljning och servering av livsmedel kan också förutsätta tillstånd eller anmälan. Ta reda på vilken praxis som gäller i den kommun där du tänker hålla evenemanget. 

Annat att tänka på

Om ditt evenemang blir stort är det också bra att tänka på evenemangsförsäkringar. Kontrollera om din organisation har en gällande ansvarsförsäkring för verksamheten. För många föreningar är det här vardag. En talkoförsäkring skaffas för olyckor som kan drabba talkoarbetare. En ansvarsförsäkring täcker personskador och skador på lösöre som drabbar andra än talkoarbetarna. Fråga mer av försäkringsbolaget om olika försäkringsalternativ.

Arrangören av ett evenemang är skyldig att, beroende på evenemangets karaktär, reservera en tillräcklig första hjälpen-beredskap. Vid små evenemang kan det räcka med en första hjälpen-väska och en person som har första hjälpen-kunskaper. Om man väntar en stor mängd deltagare till evenemanget är det bra att ha 2 första hjälpen-kunniga per 50 deltagare. Gå igenom riskerna med evenemanget med den första hjälpen-ansvariga och skriv in dem i räddnings- och säkerhetsplanen.

Den dag evenemanget äger rum

Fäst uppmärksamhet åtminstone vid följande:

Hittar besökarna alla program eller behövs mer skyltning? Blir det rusning någonstans? Ser man vilka som hör till personalen och vilka som är besökare, och vet besökarna var infodisken finns? Behöver toaletter och bajamajor städas under evenemanget?

För bort det du tog med dig

Tänk i förväg ut vem som ansvarar för att städa på platsen under och efter evenemanget. Under Naturens dagar följer man principen för skräpfritt friluftsliv. Kom ihåg att föra bort allt du tog med dig ut och sortera skräpet i rätt avfallskärl. Ta med dig soppåsar och kontrollera att terrängen är skräpfri när evenemanget är över. Skräpfritt friluftsliv.

Vi använder cookies för att förbättra användarerfarenheten och för att samla in användarstatistik. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du användningen av kakor. Läs mer.

x