Järjestä Suomen luonnon päivän tapahtuma

Järjestä tapahtuma ja juhli Suomen luontoa!

Tapahtuman järjestäminen on helppoa. Ota mukaan ystävä tai houkuttele mukaan harrastus- tai työpaikan porukka. Rakentakaa yhdessä tapahtuma vinkkien avulla. Kun suunnitelma on valmis, sen voi ilmoittaa osaksi Suomen luonnon päivän ohjelmaa tapahtumakartalle, joka avataan jälleen lähempänä Suomen luonnon päivää.

Suunnittelu askel askeleelta

Kokoa porukka

Kun tapahtuma järjestetään hyvällä porukalla talkoohengessä, homma sujuu nopeammin eikä kenenkään tarvitse rehkiä yksin. Innokkaita Luonnon päivän viettäjiä löytyy varmasti yksittäisistä henkilöistä ja järjestöistä.

Innostukaa ja ideoikaa

Tärkeintä on luoda teidän näköisenne tapahtuma: miten juuri sinä ja järjestäjäporukkasi haluatte viettää Suomen luonnon päivää? Mitä tapahtumassasi tehdään, kenen opastuksella ja kuinka kauan tapahtuma kestää? Mitä tarjoat tapahtuman osallistujille? On sallittua ja suositeltavaa myös hullutella: sitä paremmin tapahtuma erottuu. Keksi tapahtumallesi kuvaava ja ytimekäs nimi, valitse tapahtumalle hyvä valokuva, määritä tapahtuma-aika sekä täytä muut tarvittavat tiedot. Tapahtuman sisältöä suunnitellessa kannattaa pitää mielessä tapahtuman kohderyhmä: ketkä ovat tapahtuman potentiaalisia kävijöitä? Mielenkiintoisia ohjelmanumeroita ei kannata ajoittaa päällekkäisiin aikoihin.

Valitse tapahtumapaikka

Suomen luonnon päivä kutsuu kokemaan, maistamaan ja tuntemaan luonnon niin lähipuistossa, metsissä, järvillä kuin kansallispuistossakin. Ota kohdeyleisösi huomioon tapahtumapaikkaa valitessa: lähteekö mukaan eräeksperttejä vai odotatko osallistujiksi kenties lapsia tai ikäihmisiä, joille hyvät reitit ja pysäköintipaikan läheisyys ovat tärkeitä. Pohdi kannattaisiko tapahtumalle laatia oma kartta. 

Huomioi suunnittelussa myös nämä

Millaisia ravintolapalveluja tapahtumassa tulisi olla ja kuka ne järjestää? Onko ohjelmasisältö mielenkiintoinen ja onko siinä huomioitu kaikki tavoiteltavat kohderyhmät?

Kartan tekeminen helpottaa niin itse tapahtuman suunnittelua, kuin myös turvallisuusasiakirjojen laatimista. Tärkeää on, että tapahtumajärjestäjä tietää oman tehtävänsä ja vastuunsa. Tapahtumassa työskenteleville on hyvä tehdä ohjeet turvallisuusasioista sekä puhelinluettelo vastuuhenkilöistä.

Viestintä ja markkinointi

Ilmoita tapahtuma kartalle

Kun tapahtuma on suunniteltu, ilmoita se Suomen luonnon päivän tapahtumakartalle. Voit muokata tapahtumasi tietoja helposti myös jälkikäteen. Huomioi, että tapahtumaa voi muokata vain niillä tunnuksilla, joilla tapahtuma on luotu.

Kun tapahtumasi on lisätty järjestelmäämme, voit esimerkiksi jakaa sen somessa kavereillesi.

Kerro tapahtumastasi muille

Kun olet vienyt tapahtumasi Suomen luonnon päivien tapahtumakartalle, alkaa viestintä ja markkinointi. Kerro tapahtumasta kanavissa, joita mahdolliset osallistujat seuraavat. Muista kertoa sidosryhmillesi ja kumppaneillesi, omaa organisaatiota unohtamatta. Hyödynnä paikallisten ja alueellisten medioiden maksuttomia menopalstoja. Muista perinteinen paperimainonta ja ilmoitustaulut. Laita medialle tiedote viimeistään viikko ennen tapahtumaa. Pirauta suoraan toimittajalle ja kutsu tapahtumaan mukaan!

Kerro tapahtumastasi #luonnonpäivä

Muista kertoa, että tapahtumasi on osa valtakunnallista Suomen luonnon päivän viettoa. Jaa tapahtumasi suoraan Suomen luonnon päivän sivustolta Twitteriin tai Facebookiin ja käytä sosiaalisessa mediassa tunnistetta #luonnonpäivä.

Tapahtumapäivänä kerro tapahtumastasi kuvin ja tarinoin sosiaalisessa mediassa aihetunnisteilla #luonnonpäivä. Innosta myös tapahtumaosallistujia jakamaan tunnelmiaan! Voit vaikka kiinnittää tapahtumapaikkaan näkyville someiluun innostavan julisteen tunnisteineen tai halutessasi järjestää somekisa!

Seuraa Suomen luonnon päivän somekanavia. Niistä löydät tuoreinta tietoa valtakunnallisesta juhlinnasta sekä jaat kokemuksesi muiden päivää viettävien kanssa.

Hyödynnä Luonnon päivien valmiita viestintäaineistoja

Sivultamme löytyy logoja eri kielillä täältä. Voit räätälöidä tapahtumasta myös tiedotteen ja hyödyntää tiedotepohjaa.

Tapahtuman vastuut ja luvat

Vastuut

Tapahtumajärjestäjänä vastaat tapahtuman turvallisuudesta ja siitä, että tarvittavat ilmoitukset viranomaisille on tehty. Tärkeintä on tehdä omaa arviointi: mitkä ovat tapahtumani mahdolliset turvallisuusriskit ja miten voin ennakoida ja varautua niihin?

Kenelle ilmoitan tapahtumastani

Yleensä lupaa tai ilmoitusta ei tarvita pienen yleisötapahtuman järjestämiseen tai esimerkiksi lyhytaikaiseen leiriytymiseen tai muuhun jokamiehenoikeuksin tapahtuvaan toimintaan. Voit etsiä kuntasi tai muun maanomistajan sivuilta tietoa mitä lupia ko. kunnassa vaaditaan.

Maanomistajan lupa on aina oltava. Kansallispuistoissa ja muilla valtion luonnonsuojelualueilla isommista tapahtumista edellytetty tapahtumailmoitus tehdään osoitteessa http://www.metsa.fi/tapahtumailmoitus. Ilmoitus suositellaan tehtäväksi vähintään 1 kk ennen tapahtumaa. Tämän sivun karttapalvelusta voi tarkastaa sijaitseeko tapahtuma valtion luonnonsuojelualueella. Suomen luonnon päivän vietto ei oikeuta poikkeamaan suojelualueilla rauhoitusmääräyksistä.

Poliisille tehdään ilmoitus yleisötilaisuudesta viimeistään 5 arkipäivää ennen tapahtumaa. Poikkeuksen muodostaa yleisötapahtumat, jotka ”--osanottajien vähäisen määrän, tilaisuuden luonteen tai järjestämispaikan vuoksi, eivät edellytetä toimia järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi tai sivullisille ja ympäristölle aiheutuvan haitan estämiseksi tai erityisiä liikennejärjestelyjä”. Voit aina tarkistaa oman alueesi poliisiviranomaiselta, onko ilmoitus tarpeellinen.

Pelastuslaitokselle toimitetaan yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma 14 vrk ennakkoon niissä tapahtumissa, joissa arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä tai kun tapahtumassa arvioidaan olevan merkittäviä henkilö- tai paloturvallisuusriskejä. Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmassa arvioidaan ja eritellään tapahtuman vaarat ja riskit, kerrotaan toimenpiteet, joilla riskejä pyritään minimoimaan, määritellään tapahtuman turvallisuusjärjestelyt ja selvitetään henkilöstölle ja yleisölle annettavat ohjeet onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja vaaratilanteissa toimimiseksi. Esimerkkipohjan pelastussuunnitelmasta löytää usein paikallisen pelastuslaitoksen verkkosivuilta. Voit aina tarkistaa oman alueesi pelastusviranomaiselta, tuleeko pelastussuunnitelma toimittaa heille. On kuitenkin hyvä muistaa, että jonkinlainen turvallisuusasiakirja tai pelastussuunnitelma on hyvä laatia pienimpiinkin tapahtumiin. Tapahtumien riskienarviointi kuuluu tapahtuman järjestäjän vastuisiin, vaikka pelastusviranomaiselle ei tapahtumasta ilmoitettaisi.  

Luvan tai ilmoituksen voi vaatia myös esimerkiksi tilapäiset liikennejärjestelyt, melu, elintarvikkeiden myynti ja anniskelu. Ota selvää tapahtuman sijaintikunnan käytännöistä.  

Muita huomioitavia asioita

Jos tapahtumasi kasvaa suureksi, on hyvä huomioida myös tapahtumavakuutukset. Tarkista onko organisaatiollasi voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. Useilla yhdistyksillä nämä ovat jo arkipäivää. Talkoovakuutus hankitaan talkootekijöille sattuneita tapaturmia varten. Vastuuvakuutus taas kattaa muihin kuin talkoolaisiin kohdistuvat henkilö- ja esinevahingot. Kysyy lisää vakuutusyhtiöistä eri vakuutusvaihtoehdoista.

Tapahtuman järjestäjällä on velvollisuus varata tapahtumaan sen luonteesta riippuen riittävä ensiapuvalmius. Pienissä tapahtumissa voi riittää ensiapulaukku ja yksikin ensiaputaitoinen henkilö. Mikäli tapahtumaan on odotettavissa suuri määrä osallistujia, on ensiaputaitoisia hyvä olla kaksi jokaista 50 osallistujaa kohden. Ensiapuvastaavan kanssa on käytävä tapahtuman riskit läpi ja kirjattava ne myös pelastus- ja turvallisuussuunnitelmaan.

Tapahtumapaikalla tapahtumapäivänä

Kiinnitä huomioita ainakin näihin

Löytääkö yleisö tiensä kaikkiin ohjelmiin vai tarvitaanko lisäopasteita? Esiintyykö ruuhkia? Erottuuko tapahtumahenkilökunta yleisön seasta ja onko yleisölle selvää, missä on infopiste? Tarvitseeko WC-tiloja tai bajamajoja siistiä kesken tapahtuman? 

Vie mennessäsi mitä toit tullessasi

Mieti etukäteen, kuka vastaa tapahtuma-alueesi siistiydestä tapahtuman aikana ja jälkeen. Suomen luonnon päivänä noudetaan roskattoman retkeilyn periaatetta. Muistathan viedä kaiken tuomasi mennessäsi ja lajitella roskat asiaankuuluviin roskiksiin. Varaa mukaan roskapusseja ja tarkista maaston siisteys tapahtuman päätyttyä. Roskaton retkeily.

LP banner 1200x180

Käytämme evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttötilastojen keräämiseksi. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.
Lue lisää

x